MENU

Pagsasanay sa Abaca Macropropagation ng PhilFIDA-RO I: Pagpapalaganap ng Teknikal na Kaalaman sa Natonin, Mt. Province

Date Posted 28 September 2023

Nag-organisa ang Regional Office I ng Philippine Fiber Industry Development Authority (PhilFIDA-RO I) ng isang pagsasanay sa Natonin, Mt. Province, noong Agosto 22-25, 2023, ukol sa wastong pamamaraan ng pagtatanim at pangangalaga ng abaca o tinatawag rin na “Abaca Macropropagation”. Kasama ang mga magsasaka ng abaca mula sa iba't ibang lugar sa Natonin at mga mananaliksik mula sa Aldersgate College sa Solano, Nueva Vizcaya.

Ang pagsasanay ay pinangunahan nina Engr. Emma Z. Balabis at Mr. Ralph Aragon mula sa Research Division. Tinuro nila ang kahalagahan ng pagsasagawa nito kasama na rin ang mga teknik sa Macropropagation na partikular na kaugnay sa produksyon ng abaca. May mga diskusyon at praktikal na demonstrasyon din tungkol sa Abaca Disease Detection Apps at sa paggamit ng LAMPARA kit (Loop-Mediated Isothermal Amplification).

Bilang pagtatapos ng pagsasanay, isinagawa ang isang aktwal na demonstrasyon sa Abaca Nursery and Production Center. Layunin nito ang magbigay ng mahalagang kasanayan sa mga kalahok hinggil sa mga "Good Agricultural Practices" (GAP) upang mapanatili ang kalidad ng abaca. Nagkaroon din ng mga payo tungkol sa paghahanda ng mga abaca corm samples, pag-expose ng eyebuds, at mga ideya kung paano alagaan ang abaca nang tama.

Layunin ng PhilFIDA na maging kasangkapan at gabay sa mga magsasaka sa buong proseso ng industriya ng abaca, mula sa pagsasanay sa tamang pamamaraan ng pagtatanim at pangangalaga ng abaca, hanggang sa pagkuha ng hibla.